A Fővárosi
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
Tantestülete
Tóth Sándorné
népművelő és pedagógia szakos tanár, közoktatási vezető szak
igazgató
Balogh Irén
magyar, orosz szakos tanár
könyvtáros tanár
Benkő Beáta
földrajz, rajz szakos tanár, közoktatási vezető szak, környezetvédő
munkaközösség-vezető, csoportvezető: lány 5-ös csoport, az étkezési bizottság tagja
Bérdi-Tóth Sándor
népművelő, pedagógia szakos tanár, audio-vizuális studió felelőse, logisztikai igazgató helyettes
Bíró Áron
német nyelv és irodalom szakos tanár
csoportvezető: fiú 10-es (A.J.T.P) csoport, a Piros hetes klub vezetője, DT patronáló tanár
Bunth István
matematika, fizika szakos tanár
csoportvezető: fiú 13-as (spec.) csoport, a játék-klub vezetője, a kollégium fényképésze
I. II. III. IV. osztályos matematika és analízis szakkör vezetője
Csefkó Zoltán
matematika, fizika, számítástechnika szakos tanár, programozó matematikus
csoportvezető: fiú 12-es csoport, a Táncsics Tükör szerkesztőségének tagja, honlap-felelős
I. II. III. IV. osztályos fizika és lineáris algebra szakkör vezetője
Csonka János
földrajz, spanyol szakos tanár
csoportvezető: fiú 8-as csoport, étkezési megbízott, az étkezési bizottság tagja
olasz, francia és breton nyelv és kultúra szakkör vezetője, német korrepetítor
Deák György Péterné
testnevelés szakos tanár
csoportvezető: fiú 9-es (A.J.T.P) csoport, sportszervező
Demjén József
történelem, orosz, angol szakos tanár
csoportvezető: fiú 11 csoport, a konditerem és a teniszpálya felelőse, a Táncsics Tükör alapító-főszerkesztője, a 100% T.H.M. rádió alapító-vezetője
I-II. III-IV. osztályos történelem és angol szakkör vezetője
Dezső Attila
testnevelés-sportszervező szakos tanár, közoktatási vezető szak
csoportvezető: lány 9-es csoport, sportszervező, az étkezési bizottság tagja, természetjáró
Farkas-Takács Zsuzsanna
történelem, rajz szakos tanár
könyvtáros tanár
Gulácsi Barnabás
földrajz, testnevelés, népművelő szakos tanár, közoktatási vezető szak
telephelyvezető (Ménesi út)
Hajdú Katalin
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
jelenleg gyermekeivel van otthon
Jó Andrea
történelem szakos tanár
csoportvezető: lány 7-es csoport, ifjúságvédelmi-felelős, az eTwinnig project vezetője
Katona Péter
földrajz, történelem szakos tanár
csoportvezető: fiú 7-es (A.J.T.P) csoport, K.O.N.A. kuratóriumának tagja, PSZ. szakszervezeti vezető
Kövesi Katalin
matematika, fizika szakos tanár
csoportvezető: lány 8-as csoport, a kollégiumi kertkultúra felelőse
Marton Anna
földrajz, angol szakos tanár
csoportvezető fiú 6-os csoport, az A.J.T.P. angol felzárkóztató tankör vezetője
Méhesné Döngölő Ibolya
vegyészmérnök, vegyész mérnöktanár
csoportvezető (Ménesi út), matematika, fizika, kémia korrepetítor
Orosz Ildikó
matematika, rajz szakos tanár, oktatási informatkus
csoportvezető: lány 1-es csoport, az étkezési bizottság tagja
Papp Anikó Mira
vizuális kommunikáció tervező művész, vizuális és környezetkultúra szakos tanár
csoportvezető (Ménesi út)
Papp Viktória
spanyol, történelem szakos tanár
csoportvezető: lány 2-es csoport, a lányoldali számítógépterem és nyelvi labor felelőse, spanyol szakkör vezetője
Pető Katalin
biológia, technika szakos tanár
csoportvezető (Ménesi út)

Ringhofer Ervin
villamosipari műszaki tanár, tanügyigazgatási szakértő, K.O.N.A. kuratórium tagja, általános igazgatóhelyettes, A.J.T.P. programgazda

Sejben Zsoltné
történelem, ének-zene szakos tanár
csoportvezető: lány 4-es csoport, konditerem felelős
Simoncsics Judit
matematika-fizika-eszperantó szakos középiskolai tanár
csoportvezető: lány 6-os csoport
Szemenyei Emma
biológia, földrajz, mozgókép és médiakultúra szakos tanár
csoportvezető: lány 3-as csoport, az E-klub vezetője, K.O.N.A. kuratóriumának tagja
Takács Gábor
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, számviteli szak
csoportvezető: fiú 4-es csoprot, az A.J.T.P. magyar felzárkóztató tankör vezetője, a 110-es számítógépterem felelőse
Tolnoi Róbert Zsolt
matematika, fizika szakos tanár
csoportvezető: fiú 3-as (A.J.T.P) csoport, az A.J.T.P. matematika és fizika felzárkóztató szakkör vezetője, a galériai számítógépterem felelőse, munkaközösségi vezető
Tóth Csaba
matematika, fizika szakos tanár, közoktatási vezető szak, közgazdász
az A.J.T.P. matematika és fizika felzárkóztató tankör vezetője, pedagógiai igazgató helyettes
Varga Júlia Adrienn
kertész mérnöktanár, agrármérnök
jelenleg gyermekével otthon